Σύστημα Παρακολούθησης και Ανάλυσης Συναλλαγών

Η πλατφόρμα αποκτά το καταπληκτικό εργαλείο ανάπτυξης και αξιολόγησης καταστημάτων.

Τι είναι ;

  • Το νέο μας software τροφοδοτείται με στοιχεία από το σύστημα, το People Counting και ενοποιώντας τα, μας δίνει τη λειτουργική εικόνα του καταστήματος ανά πάσα στιγμή.
  • Live μπορείτε να βλέπετε τα παραστατικά που εκδίδονται από το ταμείο και πώς αυτά επηρεάζουν όλους τους δείκτες λειτουργίας, όπως τζίρος, τζίρος ανά πελάτη, ευκαιρίες πώλησης κα.
  • Τα υποκαταστήματα μιας εταιρίας αξιολογούνται καθημερινά με βάση τα ποιοτικά και πραγματικά τους στοιχεία και το software μας αναδεικνύει το υποκατάστημα winner της κάθε στιγμής, αλλά και αυτά που υστερούν.
  • Με βάση τη γνώση που σας προσφέρουμε, μπορείτε άμεσα να ασκήσετε πολιτικές επιβράβευσης, αλλά και ενδυνάμωσης ανάλογα με τη θέση και τη σειρά κατάταξης του κάθε καταστήματος.
Ασύρματη παραγγελιοληψία