Λογισμικό Διαχείρισης Κλήσεων - Ειδοποίησης Προσωπικού

  1. Module TR Assistant 
  • Κύκλωμα Οργάνωσης Προσωπικού
  • Δυνατότητα Αποστολής στοχευμένων Push Notification σε Android Εφαρμογές
  • Ευκολία Ειδοποίησης Προσωπικού με Αιτιολογία και καταμέτρηση Χρόνου Απόκρισης
  • Ευέλικτο για Χρήση σε Εσωτερικές Επιχειρήσεις ή Στον Χώρο Εστίασης για Κάλεσμα Προσωπικού από το Τραπέζι
  • Διατίθεται Κεντρική Οθόνη για Ευκολία Ελέγχου Κλήσεων.
Ασύρματη παραγγελιοληψία