Λογισμικό για Ξενοδοχεία

Module TR Hotel

  • Κύκλωμα Κρατήσεων
  • Έκδοση Παραστατικών, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
  • Αυτόματη Έκδοση Φόρου Διαμονής και Δημοτικού Φόρου
Ασύρματη παραγγελιοληψία