Φορολογικοί Μηχανισμοί

ICS Algobox Net II

Συμβατότητα με όλα τα λειτουργικά συστήματα όπως Dos, Windows, Unix καθώς και με stand alone & web-based εφαρμογές.

Επικοινωνία Τύπου Α και Τύπου Β. Τριπλό interface USB, SERIAL, LAN.

Αρ. Αδείας Καταλληλόλητας Υπ. Οικονομικών 15 DLD 606 /12-12-2018.

Ασύρματη παραγγελιοληψία