Λογισμικό CRM

  • Διαχείριση Επαφών
  • Καταγραφή, Διαχείριση και Τιμολόγηση Ενεργειών
  • Καταγραφή Follow Up Ενεργειών 
  • Άμεση Τιμολόγηση Ενεργειών
Ασύρματη παραγγελιοληψία